tisdag 11 oktober 2016

ปริศนา "ให้งดพระราชกิจ" = เปิดทางให้ตั้งผู้สำเร็จฯ? (1)

สมศักดิ์ เจียม
Somsak Jeamteerasakul 
ปริศนา "ให้งดพระราชกิจ" = เปิดทางให้ตั้งผู้สำเร็จฯ? (1)
ปริศนา "ให้งดพระราชกิจ" = เปิดทางให้ตั้งผู้สำเร็จฯ? (1)
(เดิมว่าจะเขียนให้เสร็จในกระทู้เดียว เขียนแล้วดูยาว ขอแบ่งเป็น 2 กระทู้ - เรื่องการตั้งผู้สำเร็จ ในแง่ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติ จะเขียนต่อในอีกกระทู้หนึ่ง)
ในแถลงการณ์พระประชวรวานซืนที่ลงท้ายว่า "คณะแพทย์ฯ...ได้กราบบังคลทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ" แวบแรกผมอ่านในลักษณะเป็น bad joke (ใครๆก็รู้ว่าในหลวงไม่รู้สึกพระองค์มาสักระยะแล้ว เมื่อวานซืนอาการป่วยทรุดถึงขั้นวิกฤติ จะมาแนะนำเรื่องให้งดทำงานอะไร)
แต่ก็มีหลายท่าน สงสัยว่า มันอาจจะมี "นัยยะ" บางอย่างมากกว่านั้น คือ อาจจะเป็นการเปิดทางนำไปสู่การตั้งผู้สำเร็จราชการฯ - ซึ่งในที่สุดที่ลือกันมาหลายเดือนว่าพระบรมฯจะได้เป็น ก็จะเป็นจริงเสียที ล่าสุด มีบางท่านเสนอว่า จะนำไปสู่การที่เปรมจะเป็นผู้สำเร็จชั่วคราว #โดยอัตโนมัติ ตาม รธน (ปัญหาเรื่องเปรมเป็นผู้สำเร็จชั่วคราว #โดยอัตโนมัติ ความจริง มีอีก "ซีนาริโอ" หนึ่ง ซึ่งคล้ายๆกัน คือกรณีที่มีประกาศในหลวงสวรรคต)
ก่อนอื่น ผมขอยกตัวอย่างการมีคำในลักษณะเดียวกันในแถลงการณ์ฯในอดีตมาให้ดู
แถลงการณ์ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2549
"....จึงถวายคำแนะนำให้ทรงพักผ่อนพระวรกายและให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง..."
แถลงการณ์ฉบับที่ 52 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
"...คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะเวลาหนึ่ง.."
แถลงการณ์ฉบับที่ 59 วันที่ 29 มกราคม 2556
"....คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ขอให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง..."
แถลงการณ์ฉบับที่ 65 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
"....คณะแพทย์...จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฯขอให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง...."
แถลงการณ์ฉบับที่ 11 วันที่ 5 ธันวาคม 2557
"....คณะแพทย์ฯ.....มีความเห็นว่า ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อน"
ในช่วงที่มีแถลงการณ์ที่มีคำพวกนี้ ก็ไม่มีการตั้งผู้สำเร็จฯอะไร อันที่จริง ถ้าพูดตามข้อความรัฐธรรมนูญจริงๆ จะต้องมีการตั้งผู้สำเร็จฯไปหลายปีแล้วด้วยซ้ำ
แต่ว่า ในบรรดาแถลงการณ์ที่มีข้อความเหล่านี้ มันมีนัยยะเกี่ยวโยงกับกรณีรูปธรรมบางอย่างเหมือนกัน คือ
ฉบับที่ 52 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ข้างต้น ในหลวงมีหมายกำหนดการจะเสด็จเยือนราชบุรี พอมีแถลงการณ์ออกมา ก็ยกเลิกไป
ฉบับที่ 65 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ในหลวงมีหมายกำหนดการเสด็จออกวันฉัตรมงคล ก็ยกเลิกไป
ฉบับที่ 11 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ในหลวงมีกำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม ก็ยกเลิกไป
พูดอีกอย่างคือ แม้การมีคำประเภท "งดพระราชกิจ" จะไม่ได้นำไปสู่การตั้งผู้สำเร็จฯ แต่ว่า (ยกเว้น 2 ฉบับในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น) การมีข้อความนี้ นำไปสู่การยกเลิกพระราชกิจบางอย่างเป็นการเฉพาะอยู่
ทีนี้ ในขณะนี้ มีพระราชกิจสำคัญมากอย่างหนึ่งคือเรื่องลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญใหม่ (ซึ่งมีชัยส่งมอบให้รัฐบาลแล้ววันนี้)
ถ้าไม่มีแถลงการณ์ใหม่ออกมาในลักษณะที่ว่า พระอาการประชวรกลับคืนสู่ความ "คงที่" (คือป่วย แต่เหมือนๆที่ผ่านมา ที่มักลงท้ายว่า "ดีขึ้น") จะมีปัญหาเหมือนกันว่า จะอธิบายเรื่องการลงพระปรมาภิไธยอย่างไร?
(กระทู้หน้า ผมจะพูดถึงปัญหาเรื่องการตั้งผู้สำเร็จฯ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เปรมจะเป็นผู้สำเร็จชั่วคราว #โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงกรณีทีในหลวงสวรรคตด้วย)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar