fredag 14 oktober 2016

คลิป ปฏิวัติ ประเทศไทย No158 กับอ.สุรชัย แซ่ด่าน ประจำวันที่ 14ต.ค.59

 
ตอน:การสวรรคตของกษัตริย์ภูมิพลเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทย

คลิกฟัง-14/10/59ปฏิวัติประเทศไทย#158 อ.สุรชัย แซ่ด่าน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar