torsdag 13 oktober 2016

Somsak Jeamteerasakul....อืม พระบรมฯ-ประยุทธ์ กำลัง play dangerous game?เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 13 ต.ค. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนีย…

Somsak Jeamteerasakul

อืม พระบรมฯ-ประยุทธ์ กำลัง play dangerous game?
เท่าที่ผมคุยๆกับเพื่อนบางท่านตอนนี้ รู้สึกว่า อาจจะมาจากที่พระบรมฯ "ดูฤกษ์" และตอนนี้ฤกษ์ยังไม่เหมาะ (เพื่อนบางท่านบอกว่า บางทีพระบรมฯอาจจะเพียงต้องการ "แสดงความแมน" คือไม่ใช่ขึ้นครองราชย์ทันที โดยประเมินว่ายังไงก็ขึ้นอยู่แล้ว "ชะลอ" ให้ประชาชนเห็นแบบนี้ก็ได้) ... อันนี้ยืนยันไม่ได้ แต่ว่า โดยอัตโนมัติ ตาม รธน มาตรา ๒๔ ตอนนี้ประธานองคมนตรี คือ เปรม เป็น "ผู้สำเร็จราชการฯเป็นการชั่วคราว" โดยอัตโนมัติ แม้ว่า โดยอำนาจตาม รธน "ผู้สำเร็จราชการฯ เป็นการชั่วคราว" ไม่มีอำนาจอะไร และคงจะไม่มีแม้แต่การประกาศในขณะนี้ หรือไม่มีแม้แต่การปฏิญาณตัว (ถ้าในกรณีเป็นผู้สำเร็จปกติ ตามมาตรา ๑๘-๑๙)
เมื่อหัวค่ำ ประยุทธ์ ยังพูดยืนยันว่า มีการตั้งรัชทายาทแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึงก็คือการยืนยันว่าพระบรมฯจะเป็นกษัตริย์ตามการตั้งของในหลวง
การไม่มีความชัดเจนในคืนนี้ ประกันว่า พรุ่งนี้ หุ้นจะผันผวนหนักแน่
......................
"....โดยเมื่อหัวค่ำวันเดียวกันนี้ตนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงรับสั่งไว้ว่า ท่านทรงรับพระราชทานเป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วในแล้วปัจจุบัน แต่ท่านทรงขอเวลาทำพระทัย และแสดงความเสียใจ ร่วมกับประชาชนทั้งประเทศไปก่อนในระยะเวลานี้ และท่านขอเวลาสำหรับกระบวนการของกฎหมายในการอันเชิญขึ้นสืบราชสมบัตินั้นให้รอเวลาที่เหมาะสม โดยหลังจากที่พระองค์ทรงทำพระทัยแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนและทรงนึกถึงพระราชบิดา
ทั้งนี้เมื่อร่วมแสดงความเสียใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 9 ร่วมกับประชาชนผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมโดยทรงยืนยันว่า ทรงตระหนักในหน้าที่องค์รัชทายาทในส่วนของพระราชภารกิจต่างๆ จะทรงปฏิบัติต่อไปในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หวังว่าทุกคนคงเข้าใจและไม่ทำให้ทุกอย่างวุ่นวาย..."
Somsak Jeamteerasakul
คำอธิบายของผมว่า ทำไม สนช.เหมือน "ปิดประชุมดื้อๆ" ไม่มี"พิธี"อะไรในเชิงตั้งพระบรมฯเป็นกษัตริย์จนหลายคนงง - ดู
หลายคนงงว่า ทำไม สภา "ปิดประชุมดื้อๆ" "ไม่มีการตั้งพระบรมฯ"
ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ
เหตุที่สภา ไม่ได้มี "พิธี" ในเชิง "รับรอง" หรือ "ตั้ง" กษัตริย์องค์ใหม่เลย
ก็เพราะตามรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ ๒๕๓๔) ยกอำนาจในการกำหนดกษัตริย์องค์ใหม่ให้กับกษัตริย์องค์เดิม #โดยสิ้นเชิง สภามีหน้าที่เพียง "รับทราบ" เท่านั้น
"ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ #และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป #แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ..."
หมายความว่า ตัวสภาเอง #ในฐานะสภา #ไม่มีอำนาจใดๆในการตั้งกษัตริย์
ประธานสภาจะไปเข้าเฝ้า "เชิญ" พระบรมฯเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ (#ไม่ใช่ ทำในนามสภา เป็นการเชิญตามการตั้งไว้แล้วของกษัตริย์องค์ก่อน) แล้วประกาศให้ประชาชนทราบ
.................

(ภาพประกอบ คือตอนที่มีการยืนไว้อาลัย ๙ นาที)

สมศักดิ์ เจียม (@somsakjeam) | Twitter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar