torsdag 13 oktober 2016

เส้นทางประเทศไทย : ตอน บทสรุปของการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย ในวันแรก

บทสรุปของการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย ในวันแรก
James Walsky Magazine

เส้นทางประเทศไทย
ตอน บทสรุปของการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย ในวันแรก
สรุปว่า หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเมื่อเวลา 15.52 น.วันที่ 13 คุลาคม 2559 จนถึงในขณะนี้ เวลา 23.00 น. ยังไม่มี พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ขึ้นครองราช แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้
1. เวลา 21.30 น.การประชุม สนช. ประธาน สนช.ได้แจ้งให้ทราบว่า......จะ....ดำเนินการตามมาตรา 21 (เรื่องการอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป )
สรุป ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ประธาน สนช.จะดำเนินการต่อไป
2. เวลา 21.45 น. นายกฯ แถลงว่า ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
แล้ว ทรงมีพระราชดำรัสว่า
"....โดยเมื่อหัวค่ำวันเดียวกันนี้ตนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงรับสั่งไว้ว่า ท่านทรงรับพระราชทานเป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วในแล้วปัจจุบัน แต่ท่านทรงขอเวลาทำพระทัย และแสดงความเสียใจ ร่วมกับประชาชนทั้งประเทศไปก่อนในระยะเวลานี้ และท่านขอเวลาสำหรับกระบวนการของกฎหมายในการอันเชิญขึ้นสืบราชสมบัตินั้นให้รอเวลาที่เหมาะสม โดยหลังจากที่พระองค์ทรงทำพระทัยแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนและทรงนึกถึงพระราชบิดา
ทั้งนี้เมื่อร่วมแสดงความเสียใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 9 ร่วมกับประชาชนผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมโดยทรงยืนยันว่า ทรงตระหนักในหน้าที่องค์รัชทายาทในส่วนของพระราชภารกิจต่างๆ จะทรงปฏิบัติต่อไปในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หวังว่าทุกคนคงเข้าใจและไม่ทำให้ทุกอย่างวุ่นวาย..."
สรุป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังไม่ได้ตอบรับการทูลเชิญ
3. ใครเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ในการลงนามในการตรากฎหมายต่างๆในตอนนี้ คำตอบ ก็เป็นไปตาม มาตรา 22 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 คือ
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๑ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
4. บทสรุป ณ เวลานี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ประธานองคมนตรี (พลเอกเปรมฯ ) เป็นประมุขของประเทศ ในตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในขณะนี้
ทั้งหมดนี่คือ ผลจาก รัฐธรรมนูญ ฉบับ ผ่านการลงประชามติ....
อ้างอิง :
1) รัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์ http://www.livinginthailand.com/cdc-2559-02.html
2) คำแถลงนายกฯ
https://www.facebook.com/WassanaJournalist/videos/vb.100001454030105/1234196963305426/?type=2&theater&__mref=message_bubble
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_50246

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar