fredag 14 oktober 2016

"สามสิบวัน" บ้านเมืองยังไม่นิ่ง.อยู่ในภาวะโศกเศร้า ไม่มีอะไรแน่นอนบนความไม่แน่นอน ติดตามข่าวอย่างมีสติ อย่าสับสน (คำเตือนคิดก่อนเชื่ออ่านเพื่อประเทืองปัญญาเท่านั้น)ทุกคนได้โปรดมีสติระมัดระวังถนอมตัวเองตั้งอยู่บนความไม่ประมาท


แจ้งข่าวสำคัญมายัง"ลุงยิ้ม"!!!...บัดนี้"ประธานองค์มนตรี"คือ"ผู้สำเร็จราชการ"ตามมาตรา ๒๐


ผู้มีกำลังในขณะนี้ คือ ประธานองคมนตรี...ซึ่งดำรงตำแหน่ง"ผู้สำเร็จราชการ"ตามมาตรา ๒๐
มีศักดิ์ และ สิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรา ๑๑๒

นับตั้งแต่เวลา ๑๕.๕๒ น.ของวันที่ ๑๓ ตุลา ๕๙ เป็นต้นมา
ได้รับการครอบคลุมด้วย ๑๑๒ กฎหมายหมิ่นฯมาตรา112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท
หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี"
 
ผู้ใดประกาศแต่งตั้งให้ผู้อื่นให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญโดยมิได้มีอำนาจ
ต้องระวางโทษหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา ๑๑๒
จึงขอเตือนมาด้วยหวังดี "โปรดยุติการกระทำดังกล่าวลงเสีย"...

และผู้ใด นำประกาศคำแต่งตั้งใดแต่เพียง"บางส่วน"
นำมาแอบอ้าง,ชี้นำ,โน้มน้าว,ทำให้สับสน,โดยหวังผล
อันเป็นการขัดแย้งแก่การปฏิบัตตามอำนาจของ"ผู้สำเร็จราชการ"...

นั้นนับเป็นการ"หมิ่น ตามมาตรา ๑๑๒  จึงเตือนมาด้วยหวังดีให้ ละ เลิก โดยทันทีโปรดลบข้อความที่เป็นหลักฐานมัดตนเองเสียแต่บัดนี้...


ขณะนีเราไม่มีกษัตริย์ ด้วย ในหลวงภูมิพลสิ้นพระชนม์แล้วและพระบรมฯ ยังขอเวลา "ทำใจ" ไม่ยอมรับการเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ดังนั้น"ประธานองคมนตรี" จึงกลายเป็น "ผู้สำเร็จุราชการแทนพระองค์"เป็นการชั่วคราว...
 ...
นาทีนี้ จึง ผู้สำเร็จราชการ คือประมุขสูงสุด โปรดเข้าใจตามนี้...


ใครออกหน้าก่อนคนนั้น"แพ้"...การเดินเกมส์อย่างสุขุมนุ่มลึกยังดำเนินต่อไป อย่าได้ประมาท"เก้ากระบี่เดียวดาย"...

มาตรา ๑๘ ทำไม่ได้ ก็ให้ไปดูมาตรา ๑๙  มาตรา ๑๙ ทำไม่ได้(เพราะคำแถลงฉบับที่ ๓๗
จึงตกที่นั่งของมาตรา ๒๐ ตามที่ได้ตั้งใจ...!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar