måndag 10 oktober 2016

หนังสือคุณจิรายุ แจ้งสต๊าฟ สนง.ทรัพย์สินฯว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้รอง ผอ.เซ็นหนังสือแทน

สมศักดิ์ เจียม

Somsak Jeamteerasakul

ดูรายละเอียด

หนังสือคุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา แจ้งให้สต๊าฟ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทราบว่า คุณจิรายุ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการได้ และมอบหมายอำนาจในการเซ็นหนังสือ ให้รองผู้อำนวยการ ทำแทน (โดยทางการ เนื่องจากยังไม่มีการตั้งผู้อำนวยการใหม่ คุณจิรายุจึงยังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอยู่)
หนังสือลงท้ายว่า "....จนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติงานตามเดิม" โดยส่วนตัว ผมมองว่านี่เป็นการยืนยันว่า คุณจิรายุไม่ได้ "เต็มใจไป" คือไม่ได้คิดจะเลิกเป็นผู้อำนวยการฯ
ทีนี้ ก็เหลือแต่ว่า พระบรมฯจะปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ คือก็ให้รองผู้อำนวยการฯดูแลไปเรื่อยๆ (อาจจะจนกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์) หรือว่าจะหาทางประกาศตั้งผู้อำนวยการคนใหม่แทนคุณจิรายุอย่างเป็นทางการเลย
(มี "แหล่งข่าว" ยืนยันกับผมมาไม่กี่สัปดาห์นี้ว่า คุณ "ดร.กบ" หรือ ดร.อำพน กิตติอำพน เป็นคนที่พระบรมฯต้องการจะให้เป็นผู้อำนวยการฯคนใหม่แน่)
............
ปล. ในหนังสือคุณจิรายุ มีการอ้างถึงหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้อำนวยการจากคณะกรรมการทรัพย์สินฯ ลงปี ๒๕๕๖ ผมเข้าใจว่า เนื่องจากคุณจิรายุอายุเกินวัยเกษียร (๖๐ ปี) มาในปี ๒๕๔๕ คงมีการทำหนังสือมอบอำนาจจากคณะกรรมการฯให้เป็นต่อมาครั้งหนึ่งในปีนั้น แล้วเมื่อครบ ๑๐ ปี (๒๕๕๕) ก็มีการทำหนังสือมอบอำนาจยืนยันอีกครั้ง

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar