torsdag 7 juli 2016

บีบีซีไทย - BBC Thai


บีบีซีไทย - BBC Thai
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 25 เดือน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2559 ว่า มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 71.6 โดยเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 25 เดือน ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลที่สหราชอาณาจักรลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิก สหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อเศรษฐกิจโลก
ภาวะการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทิศทางการฟื้นตัว...คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar