fredag 8 juli 2016

ปฏิวัติ ประเทศไทย No.137 กับ อ.สุรชัย แซ่ด่าน ประจำวันที่ 8 ก.ค.57

ตอน:สงครามก่อการร้ายจะลุกลามเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar